lunes, 8 de octubre de 2012

1ª Fira d'Economia Solidària de Catalunya

Milers d'experiències demostren que existeix una altra economia. Els dies 27 i 28 d'octubre es trobaran a la FESC!

L’Economia Solidària la formen totes aquelles organitzacions amb activitat econòmica de producció, distribució, comercialització, consum o estalvi que es desenvolupa sota criteris democràtics, participatius, respectuosos amb el medi i socialment responsables. Es tracta d’una economia al servei de les necessitats humanes, regida per principis democràtics, de transparència i bon govern, i minimitzadora de les externalitats negatives.